Загрузка драйверов для МФУ HP Deskjet 1513 All-in-One

Завантаження драйверів для МФУ HP Deskjet 1513 All-in-One

Загрузка драйверов для МФУ HP Deskjet 1513 All-in-One

Іноді користувачі можуть зіткнутися з некоректною роботою МФУ, причиною чого в більшості випадків є відсутність відповідних драйверів. Це твердження справедливо і для пристрою Deskjet 1513 All-in-One від Hewlett-Packard. Втім, знайти необхідне цього девайсу ПО не складає труднощів.

Встановлюємо драйвера для HP Deskjet 1513 All-in-One

Відзначимо, що основних способів встановлення програмного забезпечення для розглянутого пристрою існує чотири. Кожен з них володіє власною специфікою, тому рекомендуємо спочатку ознайомитися з усіма, і тільки потім вибирати найбільш підходящий для вашого випадку.

Спосіб 1: Сайт виробника

Найлегший варіант – завантажити драйвера з веб-сторінки пристрою на сайті компанії-виробника.

Перейти на сайт Hewlett-Packard

 1. Після завантаження головної сторінки ресурсу знайдіть в шапці пункт «Підтримка» і натисніть на нього.
 2. Далі клікніть по посиланню «Програми і драйвера».
 3. На наступній сторінці натисніть «Принтери».
 4. Введіть в пошукову рядок ім'я певної моделі МФУ HP Deskjet 1513 All-in-One, а потім за допомогою кнопку «Додати».
 5. Буде завантажена сторінка підтримки вибраного пристрою. Система автоматично визначає версію і розрядність Windows, проте можна встановити і іншу – для цього натисніть на пункт «Змінити» в зазначеній на скріншоті області.
 6. У списку доступного ПО виберіть потрібний варіант драйверів, ознайомтеся з його описом і скористайтеся кнопкою «Завантажити» для початку скачування пакета.
 7. Після закінчення завантаження переконайтеся, що пристрій коректно підключено до комп'ютера і запустіть інсталятор драйвера. Натисніть «Продовжити» на екрані запрошення.
 8. В установчому пакеті присутній також додаткове ПЗ від HP, яке за замовчуванням інсталюється разом з драйверами. Відключити його можна, натиснувши на кнопку «Налаштувати вибір програмного забезпечення».

  Зніміть галочки з пунктів, які не хочете встановлювати, потім натискайте «Далі» для продовження роботи.

 9. Тепер необхідно прочитати і прийняти ліцензійну угоду. Відзначте варіант «Я подивився (а) і приймаю угоду і параметри установки» і знову натискайте «Далі».
 10. Почнеться процес інсталяції обраного ПО.

  Дочекайтеся його закінчення, після чого перезавантажте ноутбук або ПК.

Спосіб нескладний, безпечний і гарантовано працездатний, однак сайт HP часто перебудовується, чому сторінка підтримки час від часу може бути недоступна. В такому випадку залишається або почекати, поки технічні роботи закінчаться, або скористатися альтернативним варіантом пошуку драйверів.

Спосіб 2: Універсальні програми для пошуку ПО

Цей метод полягає в установці сторонньої програми, завданням якої є підбір відповідних драйверів. Такий софт не залежить від компаній-виробників, і є універсальним рішенням. Найбільш примітні продукти цього класу ми вже розглядали в окремій статті, доступною по посиланню нижче.

Детальніше: Вибираємо програму для оновлення драйверів

Хорошим вибором буде програма DriverMax , Перевагами якої є зрозумілий інтерфейс, висока швидкість роботи і велика база даних.

Крім того, початківцям користувачам дуже знадобляться вбудовані в додаток кошти відновлення системи, які допоможуть виправити можливі неполадки після некоректної установки драйверів.

Щоб такого не сталося, рекомендуємо ознайомитися з докладною інструкцією по роботі з ДрайверМакс.

урок: Оновлюємо драйвера за допомогою DriverMax

Спосіб 3: ВД обладнання

Даний метод розрахований на досвідчених користувачів. Насамперед потрібно визначити унікальний ідентифікатор пристрою – в разі HP Deskjet 1513 All-in-One він виглядає так:

USBVID_03F0&PID_C111&MI_00

Після визначення ВД слід відвідати DevID , GetDrivers або будь-який інший подібний сайт, де потрібно використовувати отриманий ідентифікатор для пошуку програмного забезпечення. Особливості процедури ви можете дізнатися з інструкції по посиланню нижче.

Детальніше: Як знайти драйвера по ID пристрою

Спосіб 4: Стандартні засоби Windows

У деяких випадках можна обійтися без відвідування сторонніх сайтів і установки додаткових програм, використовуючи замість них системне засіб Віндовс.

 1. Відкрийте «Пуск» і перейдіть до «Панелі управління».
 2. Виберіть пункт «Пристрої та принтери» і зайдіть в нього.
 3. Клацніть “Установка принтера» в меню зверху.
 4. Після запуску «Майстра додавання принтерів» натисніть «Додати локальний принтер».
 5. У наступному віконці нічого міняти не треба, тому тисніть «Далі».
 6. У списку «Виробник» знайдіть і виберіть пункт «HP», в меню «Принтери» – шукане пристрій, після чого двічі по ньому клікніть ЛКМ.
 7. Встановіть ім'я принтера, після чого натискайте «Далі».

  Дочекайтеся завершення процедури.

 8. Недоліком даного методу є установка базової версії драйвера, яка часто не задіює багато додаткові можливості МФУ.

висновок

Ми розглянули всі доступні методи пошуку і установки драйвера для HP Deskjet 1513 All-in-One. Як бачимо, нічого складного в них немає.

Источник: //uk.soringpcrepair.com/drivers-for-hp-deskjet-1513-all-in-one/

Загрузка драйверов для МФУ HP Deskjet 1513 All-in-One

Загрузка драйверов для МФУ HP Deskjet 1513 All-in-One

Иногда пользователи могут столкнуться с некорректной работой МФУ, причиной чего в большинстве случаев является отсутствие подходящих драйверов. Это утверждение справедливо и для устройства Deskjet 1513 All-in-One от Hewlett-Packard. Впрочем, найти необходимое этому девайсу ПО не составляет труда.

Устанавливаем драйвера для HP Deskjet 1513 All-in-One

Отметим, что основных способов установки ПО для рассматриваемого устройства существует четыре. Каждый из них обладает собственной спецификой, потому рекомендуем сначала ознакомиться со всеми, и только потом выбирать наиболее подходящий для вашего случая.

Способ 1: Сайт производителя

Самый лёгкий вариант – скачать драйвера с веб-страницы устройства на сайте компании-производителя.

Перейти на сайт Hewlett-Packard

 1. После загрузки главной страницы ресурса найдите в шапке пункт «Поддержка» и нажмите на него.
 2. Далее кликните по ссылке «Программы и драйвера».
 3. На следующей страничке щёлкните «Принтеры».
 4. Введите в поисковую строку имя искомой модели МФУ HP Deskjet 1513 All-in-One, затем используйте кнопку «Добавить».
 5. Будет загружена страница поддержки выбранного устройства. Система автоматически определяет версию и разрядность Windows, однако можно установить и другую – для этого нажмите на пункт «Изменить» в отмеченной на скриншоте области.
 6. В списке доступного ПО выберите нужный вариант драйверов, ознакомьтесь с его описанием и воспользуйтесь кнопкой «Загрузить» для начала скачивания пакета.
 7. По окончании загрузки убедитесь, что устройство корректно подключено к компьютеру и запустите инсталлятор драйвера. Нажмите «Продолжить» в окне приветствия.
 8. В установочном пакете присутствует также дополнительное ПО от HP, которое по умолчанию инсталлируется вместе с драйверами. Отключить его можно, нажав на кнопку «Настроить выбор программного обеспечения».

  Снимите галочки с пунктов, которые не хотите устанавливать, затем нажимайте «Далее» для продолжения работы.

 9. Теперь необходимо прочитать и принять лицензионное соглашение. Отметьте вариант «Я посмотрел (а) и принимаю соглашение и параметры установки» и снова нажимайте «Далее».
 10. Начнется процесс инсталляции выбранного ПО.

  Дождитесь его окончания, после чего перезагрузите ноутбук или ПК.

Способ несложный, безопасный и гарантированно работоспособный, однако сайт HP часто перестраивается, отчего страница поддержки время от времени может быть недоступна. В таком случае остается либо подождать, пока технические работы закончатся, либо воспользоваться альтернативным вариантом поиска драйверов.

Способ 2: Универсальные приложения для поиска ПО

Этот метод заключается в установке сторонней программы, задачей которой является подбор подходящих драйверов. Такой софт не зависит от компаний-производителей, и является универсальным решением. Наиболее примечательные продукты этого класса мы уже рассматривали в отдельной статье, доступной по ссылке ниже.

Подробнее: Выбираем программу для обновления драйверов

Хорошим выбором будет программа DriverMax, преимуществами которой являются понятный интерфейс, высокая скорость работы и обширная база данных.

Кроме того, начинающим пользователям очень пригодятся встроенные в приложение средства восстановления системы, которые помогут исправить возможные неполадки после некорректной установки драйверов.

Чтобы такого не произошло, рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по работе с ДрайверМакс.

Урок: Обновляем драйвера с помощью DriverMax

Способ 3: ИД оборудования

Данный метод рассчитан на опытных пользователей. Первым делом нужно определить уникальный идентификатор устройства – в случае HP Deskjet 1513 All-in-One он выглядит так:

USB\VID_03F0&PID_C111&MI_00

После определения ИД следует посетить DevID, GetDrivers или любой другой подобный сайт, где нужно использовать полученный идентификатор для поиска программного обеспечения. Особенности процедуры вы можете узнать из инструкции по ссылке ниже.

Подробнее: Как найти драйвера по ID устройства

Способ 4: Стандартные средства Windows

В некоторых случаях можно обойтись без посещения сторонних сайтов и установки дополнительных программ, используя вместо них системное средство Виндовс.

 1. Откройте «Пуск» и перейдите к «Панели управления».
 2. Выберите пункт «Устройства и принтеры» и зайдите в него.
 3. Кликните «Установка принтера» в меню сверху.
 4. После запуска «Мастера добавления принтеров» нажмите «Добавить локальный принтер».
 5. В следующем окошке ничего менять не надо, потому жмите «Далее».
 6. В списке «Изготовитель» найдите и выберите пункт «HP», в меню «Принтеры» — искомое устройство, после чего дважды по нему кликните ЛКМ.
 7. Установите имя принтера, после чего нажимайте «Далее».

  Дождитесь завершения процедуры.

 8. Недостатком данного метода является установка базовой версии драйвера, которая зачастую не задействует многие дополнительные возможности МФУ.

Заключение

Мы рассмотрели все доступные методы поиска и установки драйвера для HP Deskjet 1513 All-in-One. Как видим, ничего сложного в них нет. Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.

Помогла ли вам эта статья?

ДА НЕТ

Источник: //lumpics.ru/drivers-for-hp-deskjet-1513-all-in-one/

Мфу hp psc 1513 all-in-one

Загрузка драйверов для МФУ HP Deskjet 1513 All-in-One

Что такое сумма в 100 евро в наши дни? “200 литров бензина”, — ответят одни. “Ужин в недорогом ресторане”, — скажут вторые. Но, скорее всего, и те, и другие сойдутся во мнении, что для рынка IT эти деньги несущественные.

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию МФУ от компании HP, стоимость которого равна среднему арифметическому от стоимости 200 литров бензина и ужина в ресторане. Итак, встречайте: Hewlett Packard PSC 1513 All-in-One.

Внешний вид

Устройство смотрится достаточно компактно, в большой степени благодаря тому, что комбинированный входной/выходной лоток выполнен в складном варианте, а также в силу отсутствия АПД.

МФУ “одет” в глянцевый серый пластик светлого и темного тонов. Визуально аппарат (как и все устройства подобного рода) можно разделить на две части: сканер и принтер, совместная работа которых образует копир.

Сверху МФУ расположена крышка сканера, под которой находится сам планшет и подвижный механизм с CCD-датчиком, а также довольно оригинальная и симпатичная панель управления устройством. Спереди можно увидеть складной комбинированный лоток для бумаги, кнопку включения МФУ и разъем для подключения цифровой фотокамеры, поддерживающей стандарт PictBridge.

При открытом лотке для бумаги получаем доступ к передней крышке устройства, за которой скрывается печатный механизм с двумя картриджами. Сзади расположены: заглушка модуля двусторонней печати, интерфейсный разъем USB и разъем подключения внешнего блока питания. Боковые стенки гладкие и не несут в себе никаких конструктивных особенностей или дополнений.

  

Вкратце описав внешний вид устройства, перейдем к более детальному изучению. Его мы, как и всегда, построим по принципу рассмотрения отдельных функциональных элементов.

Работа

После включения аппарат попросил произвести юстировку картриджей. Данный процесс практически полностью автоматизирован, то есть все, что требуется от пользователя — это сначала вставить чистый лист формата А4, а затем переместить его с выходного лотка на планшет сканера. Распечатку юстировочных шкал, анализ и коррекцию устройство произведет самостоятельно.

Близкое знакомство с МФУ я решил традиционно начать с устройства, поддерживающего максимальное количество автономных функций — копира.

Копир

Набор функций копира, доступных с панели управления, прямо скажем, невелик:

 • выбор режима скорости/качества копирования (три режима: “быстрое”, “нормальное”, “максимальное”);
 • создание нескольких копий с одного оригинала (1–9);
 • копирование многостраничных документов.

  Суть этой функции в том, чтобы постранично занести в память устройства весь документ, после чего создать нужное количество копий всего документа сразу;

 • копирование фотографий без рамок;
 • копирование с изменением размера изображения под формат бумаги Letter или A4 (fit-to-page).

Вот, собственно, и все, чем может похвастаться устройство при автономной работе с копиром, нет даже привычной функции пошагового масштабирования, отсутствуют также и настройки плотности отпечатка.

И хотя эти, а также некоторые другие функции могут быть задействованы из прилагаемого к устройству программного пакета HP Image Zone, справедливости ради стоит отметить, что это уже скорее заслуга драйверов принтера.

Все тесты копира производились с использованием стандартного набора картриджей: 131 (черный) и 135 (трехцветный).

Скорость копирования текстового документа формата А4 с 5% заполнением составила:

 • (бумага “обычная”, качество “быстрое”, печать монохромная, планшет): 4,15 сек./стр.;
 • (бумага “обычная”, качество “нормальное”, печать монохромная, планшет): 10,3 сек./стр.;
 • (бумага “обычная”, качество “максимальное”, печать монохромная, планшет): 1 мин. 41 сек./стр.;

Скорость копирования текста слегка отстает от заявленной во всех режимах.

При этом если в случае с принтером HP DeskJet 6543 и МФУ HP OfficeJet 6213 мы могли подозревать, что фирма-производитель измеряла скоростные характеристики на картридже №130 (с большим количеством сопел), то в данном случае эти подозрения отпадают: PSC 1513 вышеозначенную модель картриджа, судя по спецификации, не поддерживает. Еще один интересный момент: при копировании в режиме “максимальное” устройство перед печатью каждой последующей копии заново сканирует оригинал.

Качество текстового отпечатка, полученного при копировании в режиме “быстрое”, откровенно черновое — буквы смазаны в горизонтальной плоскости и имеют явный рваный край. На отпечатке, сделанном в “нормальном” режиме, ситуация схожая, но буквы уже не плывут. Качество копирования текста в “максимальном” режиме вполне достаточно для комфортного восприятия.

Скорость копирования фотоматериала формата А4 в “максимальном” качестве (без полей) составила:

 • (бумага “фотобумага HP высшего качества, глянцевая”, печать монохромная) 6 мин. 55 сек./стр.;
 • (бумага “фотобумага HP высшего качества, глянцевая”, печать цветная): 6 мин. 55 сек./стр.

Скорость копирования фотоматериала формата 10х15 в “максимальном” качестве (без полей) составила:

 • (бумага “фотобумага HP высшего качества 10 на 15 см”, печать монохромная): 2 мин. 20 сек./стр.;
 • (бумага “фотобумага HP высшего качества 10 на 15 см”, печать цветная): 2 мин. 20 сек./стр.

Что касается качества копирования фотоматериалов, можно сказать, что МФУ выполнило свою задачу на “троечку с плюсом”: с одной стороны, мы видим неплохую цветопередачу, с другой — явный дефицит плотности черного цвета и легко различимые растровые точки.

Копир оставил неоднозначное впечатление: высокая скорость работы, но при этом среднее качество копирования фотоматериалов и небольшое количество автономных функций.

Сканер

Рассматриваемое МФУ оборудовано цветным планшетным сканером на базе CCD-датчика и имеет оптическое разрешение 1200х1200 dpi. Крышка сканера выполнена в съемном варианте, что позволяет сканировать оригиналы нестандартного размера — например, книги.

Удобное фирменное программное обеспечение HP, поставляемое в комплекте с устройством, позволяет не только сканировать изображения, но и, качественно их обработав, создавать фотоальбомы, календари, открытки, брошюры, рекламные проспекты, этикетки для компакт-дисков и даже отправлять по электронной почте или размещать на защищенной web-странице в виде интерактивного фотоальбома. Очень полезной функцией является способность распознавания отсканированного текста.

Результаты всех скоростных тестов, проведенных на сканере, приведены в таблице.

Сканер оставил приятное впечатление: симпатичные драйверы, приличная скорость, хорошее качество отсканированного изображения, правдоподобная цветопередача и абсолютная бесшумность ставят его на одном уровне с не самыми дешевыми домашними сканерами.

Принтер

Тестирование принтера производилось по нашей универсальной методике с использованием некоторых дополнительных тестов, призванных наиболее полно раскрыть возможности устройства.

Документ формата А4 с 5%-ным заполнением:

 • (бумага “простая”, качество “быстрое черновое”, печать монохромная): 15 стр./мин., полученный результат несколько ниже заявленного — до 20 стр./мин. Качество печати вполне приемлемое, и если бы не двоящиеся в горизонтальной плоскости буквы и горизонтальное смещение по центру некоторых строк, могло бы сойти за чистовое.

  В режиме “обычное” принтер отпечатал 6 стр./мин при 8-ми заявленных с практически “лазерным” качеством;

 • (бумага “простая”, качество “быстрое черновое”, печать цветная): 15 стр./мин., заявлено до 18. Качество печати вполне приличное, но снова просматривается горизонтальное смещение в некоторых строках. В режиме “обычное” принтер за 1 минуту выдал 4,5 стр. из 5 “обещанных”.

20 страниц текста формата А4, набранных 10 кеглем:

 • (бумага “простая”, качество “быстрое черновое”, печать монохромная): 2 мин. 10 сек. Буквы, как и в предыдущем тесте, двоятся, но скорость весьма приличная. При режиме “обычное” качество печати возрастает до лазерного, но время ожидания увеличивается до 4 мин. 43 сек.

Фотоматериал формата А4 (бумага “Premium Plus Photo Paper, High-gloss”, качество “максимум dpi”, печать цветная, картриджи 135 и 138):

 • с полями: 6 мин. 55 сек./стр.;
 • без полей: 7 мин. 15 сек./стр.

Фотография формата 10х15 (бумага “Premium Plus Photo Paper, High-gloss”, качество “максимум dpi”, печать цветная, картриджи 135 и 138):

 • с полями: 2 мин. 40 сек./стр.;
 • без полей: 2 мин. 40 сек./стр.

Распечатка шрифтового материала показала:

 • удовлетворительное качество воспроизведения при печати с минимальным (“быстрое черновое”) качеством.

  На шрифтах с засечками легко читаем текст 8-го кегля, в 6-ом некоторые буквы приходится мысленно дорисовывать, более мелкие кегли не читаемы. Заливка букв неплотная, края рваные.

  На шрифтах без засечек ситуация аналогичная;

 • хорошее воспроизведение шрифтов при печати со средним (“обычное”) качеством, на шрифтах с засечками хорошо смотрится 4 кегль, 2-ой кегль не читается.

  На распечатке шрифтов без засечек ситуация в целом аналогичная;

 • отличное воспроизведение шрифтов при печати с максимальным (“максимум dpi”) качеством, на шрифтах с засечками и без оных свободно читаем 2 кегль.

Распечатка шрифтового материала в режиме максимального качества

Проанализировав результаты распечатки тестовой страницы, отпечатанной с набором картриджей 131 и 135, можно отметить следующие моменты:

 • ровный, плавный переход градиентов, чистые цвета;
 • отличное воспроизведение шрифтов;
 • посредственное воспроизведение цветовых плотностей (черный цвет откровенно седой);
 • отличное вертикальное и хорошее горизонтальное совмещение цветов;
 • отличное воспроизведение тонких линий и линеатуры.

Воспроизв. нейтральные плотности

Воспроизв. плотности, Cyan

Воспроизв. плотности, Magenta

Воспроизв. плотности, Yellow

Воспроизв. плотности, Black

Линеатура

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Макс.

1%

100%

2%

93%

1%

99%

8%

95%

2%

99%

150 lpi

Минимальный читаемый кегль шрифта с засечками

Минимальный читаемый кегль шрифта без засечек

Минимальный читаемый кегль декоративного шрифта

Несовмещение красок, среднее значение, не более

Поле печати

Норм.

Выворотка

Норм.

Выворотка

Норм.

Выворотка

Гориз.

Верт.

ШxВ

4 pt

4 pt

4 pt

4 pt

5 pt

5 pt

Менее 0,01 мм

Менее 0,01 мм

210×297 мм

Тестирование фотопечати мы проводили с использованием двух наборов картриджей: 131+135 (в сумме дающие 4 краски и предназначенные для обычной печати) и 135+138 (фотонабор, дающий в сумме 6 красок).
         
Печать фотоизображений с набором картриджей: 135 + 138

Отпечатки тестовых фотоизображений, полученные с первым набором картриджей, показали хорошую передачу телесных тонов и памятных цветов. Вполне достойно напечатались фотографии с нейтральными оттенками.

Качество детализации в тенях нареканий не вызвало, в светах же его явно недостаточно. Воспроизведение золота и металлических оттенков показалось невыразительным.

Все распечатки имеют заметный растр и явную седину по черному цвету.

На распечатках со вторым набором картриджей ситуация значительно улучшилась: видимый растр практически пропал, золото стало естественным, детализация в светах заметно улучшилась, черный цвет стал более плотным.

Стоит отметить, что принтер оснащен функцией прямой печати с цифровых фотокамер по технологии PictBridge. Также он поддерживает функцию цифровой печати с камер HP без применения PictBridge, в этом случае фотоаппарат подключается к основному USB-разъему МФУ.

При печати со стандартным набором картриджей принтер прекрасно справится с текстом и деловой графикой, при использовании фотонабора качество печати фотографий вполне удовлетворит пользователя без особых претензий.

Программное обеспечение

Во время инсталляции драйверов мастер установки предлагает выбрать облегченную или полную версию устанавливаемого ПО.

При выборе второго варианта, помимо самих, драйверов на компьютер устанавливается комплект программ, призванных облегчить работу с МФУ, а также значительно расширить ваши возможности по обработке и использованию фотоизображений.

В целом комплектность поставляемого с устройством ПО аналогична тому, что прилагалось к уже тестировавшемуся у нас МФУ HP OfficeJet 6213, поэтому повторно перечислять его мы не будем.

Вывод

На мой взгляд, рассмотренное МФУ вполне достойно как занять место в небольшом офисе, так и стать одной из составляющих домашнего компьютера.

Благодаря складным лоткам он не потребует большого пространства на вашем столе и не заставит мучиться с удалением пыли, а скорость работы, качество печати и, что немаловажно, цена — говорят сами за себя.

МФУ предоставлено на тестирование компанией Hewlett Packard

Источник: //www.ixbt.com/printer/hp/psc1513/psc1513.shtml

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.